onsdag den 26. januar 2011

stopprøve

Visuel hf, 1k, 2010 / 2011-01-25
Aflevering af Portefolie til bedømmelse ved stopprøve:

Indhold:
Dokumentationen kan være digital for eksempel i form af jeres Blogs eller indleveres fysisk, eller begge dele. Det er vigtigt at i indleverer et ark/mail der har en tydelig oversigt over hvor jeres ting er.'

Animationsforløb med Andreas Monti Freddy:Dokumentation fra animationsøvelser. Skitser. Tidstegninger. Dokumentation fra idéfase, animationsprocess, den færdige film. Dokumentation fra udstillingen.

Aflever dine første croquis’er og første langtidsstudie. Aflever dine bedste tegninger og vis udviklingen.

Fremmede i Danmark - fri opgave under emnet "hvorfor er det så svært at intgrere fremmede i dk.":Dokumenter idéer, moodboards, skitser, og færdigt resultat.

Farve- og Photoshopforløb med Laura Büchert Schjødt:Dokumentation af process samt færdige illustrationer.

Valg-uge: Dokumentation af det forløb du valgte.
Det forventes at du afleverer dokumentation for alle forløb du har været igennem på TAW. Det er en god idé at dokumentere din process og ikke kun de bedste og færdige resultater. Udvælg fotos, skitser og andet, som viser hvordan du er kommet til resultatet. Forklar de valg du har foretaget dig undervejs.
Klassisk tegningforløb med Iben Lindebjerg:

Andet :Du er velkommen til at suplerer med visuelle fremstillinger fra andre fag, samt med dit eget artwork.
Tidspunkt:
Vurdering:
Du får en skriftlig evaluering
Hvis din portefolie ikke er tilfredsstillende indkaldes du til personlig prøve og samtale.
Hvis ikke prøven er tilfredsstillende kan du ikke fortsætte i klassen til næste år.
I vurderingen ligges der vægt på din personlige faglige udvikling. Der ligges vægt på om du har deltaget i og bidraget til alle undervisningsforløb.
Slutningen af April. Dato oplyses senere.